Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen opgevraagd worden bij het bestuur. Stuur een mail naar info@brancheverenigingwasbareluiers.nl.