Over de BVWL

De Branchevereniging Wasbare Luiers (hierna: BVWL) is opgericht in 2022. Hierin hebben zich verenigd: de importeurs en verkopers van wasbare luiers en aanverwante artikelen in Nederland.

Een branchevereniging vertegenwoordigt een verzameling van meerdere bedrijven uit één branche. Bedrijven uit de branche worden lid omdat de bundeling van krachten vaak veel meer oplevert dan individueel werk. In eerste instantie behartigt de BVWL de collectieve belangen van aangesloten leden. Daarnaast positioneren wij ons als kenniscentrum, door onze uitzonderlijke positie in een netwerk van experts.

De dagelijkse gang van zaken en uitvoering van doelstellingen wordt geregeld door het bestuur. Dit bestuur wordt een keer per drie jaar gekozen door middel van een stemming op de Algemene Ledenvergadering. Verschillende commissies vertegenwoordigen een specifiek aandachtspunt van de BVWL.

Bestuursleden BVWL in 2022

  • Voorzitter: Marlous van Hoorn-de Beus
  • Secretaris: Anja van der Vegt
  • Penningmeester: Loes Aalbers

Visie en missie

De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de de gemeenschappelijke belangen van haar leden en het normaliseren van het gebruik van wasbare luiers, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door:

  • met haar partners aan initiatieven te werken om informatie te verschaffen aan geïnteresseerden/ (toekomstige) ouders, zorgprofessionals en opvanglocaties.
  • een nationaal klankbord te vormen voor ondernemers in de branche
  • namens de branche in gesprek te gaan met overheid, NGO’s, politiek en media over wasbare luiers
  • het opstellen van kwaliteitsmaatstaven teneinde een keurmerk in te stellen
  • het organiseren van evenementen
  • haar leden actief te informeren, betrekken en te ondersteunen ten aanzien van wet- en regelgeving en vrijwillige initiatieven.